Đóng

Thu mua phế liệu huyện Nhà Bè

Phương Trang chuyên thu mua phế liệu tại huyện Nhà Bè, sản phẩm thu mua đa dạng, thời gian xử lý nhanh chóng và giá cả cạnh tranh là lợi điểm mà nhiều công trình lớn nhỏ, đơn vị xây dựng, cơ sở phế liệu….và cả hệ thống cộng tác viên rộng khắp thành phố […]

20/07/2023

Xem thêm

Thu mua phế liệu huyện Củ Chi

Phương Trang chuyên thu mua phế liệu tại huyện Củ Chi, sản phẩm thu mua đa dạng, thời gian xử lý nhanh chóng và giá cả cạnh tranh là lợi điểm mà nhiều công trình lớn nhỏ, đơn vị xây dựng, cơ sở phế liệu….và cả hệ thống cộng tác viên rộng khắp thành phố […]

20/07/2023

Xem thêm

Thu mua phế liệu huyện Cần Giuộc

Phương Trang chuyên thu mua phế liệu tại huyện Cần Giuộc, sản phẩm thu mua đa dạng, thời gian xử lý nhanh chóng và giá cả cạnh tranh là lợi điểm mà nhiều công trình lớn nhỏ, đơn vị xây dựng, cơ sở phế liệu….và cả hệ thống cộng tác viên rộng khắp thành phố […]

20/07/2023

Xem thêm

Thu mua phế liệu huyện Hoc Mon

Phương Trang chuyên thu mua phế liệu tại huyện Hoc Mon, sản phẩm thu mua đa dạng, thời gian xử lý nhanh chóng và giá cả cạnh tranh là lợi điểm mà nhiều công trình lớn nhỏ, đơn vị xây dựng, cơ sở phế liệu….và cả hệ thống cộng tác viên rộng khắp thành phố […]

20/07/2023

Xem thêm